Rozwiązanie wysokich lotów

Innowacyjny i decyzyjny system do kompleksowego zarządzania lotniskiem umożliwiający pełną automatyzację wykonywanych procesów.

Wspomaga podstawowe operacje administracyjne użytkownika takie jak: ewidencja osób, automatyczne nadzorowanie ważności dokumentów, członkostwa, grupy, zawody czy płatności przy jednoczesnycm zabezpieczeniu danych zgodnym z przepisami RODO. 

Dane zawarte w module stanowią dane wejściowe dla dla zaimplementowanych algorytmów odpowiadających za planowanie pracy pilotów i instruktorów uwzględniając ich dostępność, uprawnienia oraz obostrzenia wynikające z limitów czasów przelotów czy dni urlopowych.

Z tego poziomu administrator może dodawać użytkowników, nadawać im uprawnienia zarządzać kopiami zapasowymi w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz definiować własne typy licencji i uprawnień.

Posiada wbudowny algorytm inteligentnego wprowadzania list wzlotów oraz zaawansowanego ich wyszukiwania. Daje również możliwość podliczania nalotów dziennych i okresowych, drukowania list startowych z poziomu systemu, zaawansowanego przetwarzania dzienników lotów oraz nadzorowania przebiegu szkolenia.

Moduł umożliwia kompleksową kontrolę i zarządzanie wzlotami oraz śledzenie ich szczegółów. Dzięki tej funkcjonalnośći jesteśmy w stanie optymalnie planować harmonogram lotów uwzględniając dostępne w danej chwili zasoby w postaci statków powietrznych, przestrzeni lądowej, pilotów czy instruktorów. Mamy również dostęp online do informacji o zbliżających się przeglądach, wygasających dokumentach, czy zaniżonej sprawności samolotu.

Niezwykle istotna jest obecność Bazy Danych obejmującej całą flotę oraz jej komunikacja z systemem CAMO w celu dostępu do szczegółow technicznych i wysyłania istotnych dla użytkownika powiadomień i alertów.

Wdrożenie systemu pozwoli na pełną kontrolę przychodów i kosztów z bezpośrednim połączeniem z systemem Finansowo-Księgowym użytkownika.

Moduł zawiera narzędzie do ustalania stawek zarówno dla pilotów za dokonane loty jak i statków powietrznych ze względu na rodzaj startów uwzględniając rabaty. Udostępniamy możliwość rozliczania za loty z instruktorem wg stawki minutowej, jednorazowych opłat związanych z lotem oraz rozliczania według MTH za loty samolotowe łącznie z pakietami. 

Moduł stanowi ujednoliconą i łatwą w zarządzaniu bazę danych do przechowywania i dystrybucji dokumentów. Umożliwia tworzenie struktur dokumentów, ich korekt oraz udostępniania w obrębie odpowiedniej grupy. Materiały sklasifikowane są między innymi według kategorii, autorów, miejsc przechowywania.

Serwis internetowy prezentuje użytkownikowi listę wprowadzonych do systemu lotów, aktualne dane personalne, wiadomości, daty ważnośći dokumentów i wiele innnych. Umożliwa mu również rezerwację sprzętu i statków powietrznych, czasu pracy pilota lub instruktora czy skoków spadochronowych. 

Pilot lub instruktor ze swojego panelu może przeglądać własne loty, rezerwować udostępnione statki powietrzne, generować własne raporty takie jak lista wzlotów, wysyłać powiadomienia o wykonanych lotach i ich kosztach, przeglądać chronometraże. Dostaje również przypomnienia o zbliżających się terminach końca ważnośći KTP, KWT, badań lekarskich i składek członkowskich. Ma dostęp do kalkulatora pozwalającego szybko zsumować czasy kilku lotów. 

Portal WEB prezentuje aktualne salda rozliczeń za loty oraz daje możliwość przeglądania kosztów poszczególnych lotów oraz zaksięgowanych wpłat.

Moduł przede wszystkim ma za zadanie tworzenie i nadzorowanie programu szkoleń. Administrator w każdej chwili może sprawdzić jakie zadanie wynokał dany uczeń, natomiast system automatycznie weryfikuje i informuje o niezgodnościach w chronometrażu dotyczącym szkolenia. Uklada program wraz z korelacją zasobów podmiotowych oraz rzeczowych wraz z rozliczeniem szkolenia. 

Łatwy w obsłudze

Wsparcie powdrożeniowe

Wsparcie powdrożeniowe realizujemy poprzez zespół doświadczonych specjalistów, których celem jest pełne wsparciew zakresie Twojego lotniska oraz doradztwo związane z ciągłym rozwojem AVIO. Usługa ta ma na celu zapewnienie bezproblemowej pracy systemowej zgodnej z Twoimi oczekiwaniami.